Przeskocz do treści

Przypadek pacjenta po urazie skrętnym stawu skokowego. W ramach ostrego dyżuru bez zleconego unieruchomienia. W badaniu przedmiotowym nie opisano objawów sugerujących uszkodzenie więzadeł. Wykonano rutynowo badania RTG stawu skokowego. Skierowana pacjenta na kontrolę po 10 dniach. W ramach kontroli w badaniu przedmiotowym stwierdzono bolesność w rzucie więzadła trójgraniastego. Wykonano badanie USG stawu skokowego z oceną więzadeł. Uwidoczniono uszkodzenie o charakterze awulsyjnym więzadła trójgraniastego pasma piszczelowo - łódeczkowatego. Dokonano powtórnej analizy radiogramów. Na RTG widoczne uszkodzenie przyczepu więzadła do kości łódkowatej.

uszkodzenie więzadła trójgranistego