Przeskocz do treści

BLOG

Przypadek pacjenta po urazie skrętnym stawu skokowego. W ramach ostrego dyżuru bez zleconego unieruchomienia. W badaniu przedmiotowym nie opisano objawów sugerujących uszkodzenie więzadeł. Wykonano rutynowo badania RTG stawu skokowego. Skierowana pacjenta na kontrolę po 10 dniach. W ramach kontroli w badaniu przedmiotowym stwierdzono bolesność w rzucie więzadła trójgraniastego. Wykonano badanie USG stawu skokowego z oceną więzadeł. Uwidoczniono uszkodzenie o charakterze awulsyjnym więzadła trójgraniastego pasma piszczelowo - łódeczkowatego. Dokonano powtórnej analizy radiogramów. Na RTG widoczne uszkodzenie przyczepu więzadła do kości łódkowatej.

uszkodzenie więzadła trójgranistego

objawy

 • dolegliwości bólowe na przebiegu mięśnia czworogłowego,
 • wyczuwalny dołek pusta przestrzeń nad rzepką,
 • widoczny wylew krwi / siniak,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • bolesność przy ruchach czynnych.

Jaka jest diagnostyka zerwania mięśnia czworogłowy

badania obrazowe

 • rezonans magnetyczny MRI,
 • badanie USG.

Jakie jest leczenie zerwania mięśnia prostego?

Nieoperacyjne, leczenie objawowe:

 • odpoczynek,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ,
 • zimne okłady,
 • obciążenie, na przykład kule łokciowe,
 • czas trwania leczenia objawowego zwykle 4 do 6 tygodni.

leczenie operacyjne

Chirurgiczne odtworzenie ciągłości mięśnia. Optymalny czas na leczenie chirurgiczne do dwóch tygodni od urazu.
Leczenie chirurgiczne w późniejszym okresie jest również możliwe. Daje jednak gorsze rezultaty i wiąże się z dłuższym powrotem do sprawności.

Mimo że rezultaty leczenia zachowawczego (nieoperacyjnego) dają dobre rezultaty, u sportowców metodą z wyboru jest leczenie operacyjne [1].
Daje ono w rezultacie końcowym lepszą siłę mięśniową, łatwiejszy powrót do pełnej aktywności sportowej.
Dodatkowo zapobiega defektowi kosmetycznego w formie zagłębienia pozostałego po obkurczaniu brzuśca mięśniowego.

Although the conservative treatment shows good results, it is common that the patient has lower muscle strength, difficulty in return to sports, and a permanent and visible gap. Surgical treatment can be an option for a more efficient return to sports.

Defekt kosmetyczny po zerwaniu głowy prostej mięśnia czworołowy w postaci asymetrycznego zagłębienia przedniej powierzchni uda. źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5720843/
Defekt kosmetyczny po zerwaniu głowy prostej mięśnia czworołowy w postaci asymetrycznego zagłębienia przedniej powierzchni uda. źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5720843/

W którym miejscu najczęściej urywa się mięśni prosty (m. rectus femoris)?

Zasadniczo, w przypadku urazu w wyniku skurczu ekscentrycznego, mięsień zrywa się najczęściej w okolicy swojego przyczepu dalszego. Jest to uszkodzenie charakterystyczne dla piłkarzy.

W przypadku osoby młodszej, o niezakończone wzroście, zdarza się również oderwanie mięśnia od kolca biodrowego przedniego dolnego, czyli przyczepu bliższego.

Przyczyny zerwania mięśnia prostego?

Częściowe zerwanie mięśnia czworogłowego jest związane głównie z aktywnością sportową.

Całkowite zerwanie mięśnie czworogłowe występuje natomiast raczej w schorzeniach przewlekłych, jak choroby reumatoidalne, czy cukrzyca.

anatomia

Głowa prosta / mięsień prosty - stanowi jeden z 4 mięśni wchodzących w skład mięśnia czworogłowego uda.
Przyczep bliższy mięśnia prostego - kolec biodrowy przedni dolny.
Przyczep dalszy - rozcięgno mięśnia czworogłowego uda, przyczep do rzepki.

Przypadek pacjenta z izolowanym zerwaniem mięśnia prostego USG

USG zerwany mięsień prosty / częściowe zerwanie mięśnia czworogłowy uda.

Całkowite zerwanie głowy prostej mięśnia czworogłowe uda (m. rectus femoris) w badaniu USG.
Uszkodzenie w odcinku dystalnym.
Brzusiec mięśniowy oderwany od rozcięgna mięśnia czworogłowego, Obkurczony w kierunku bliższym.
Dystans kikuta od miejsca oderwania 7 do 10 cm, w zależności od napięcia mięśnia.
Kikut mobilny.
W loży po głowie prostej m. czworogłowy widoczny krwiak.

Ze względu na aktywność sportową oraz zgłaszany przez pacjenta defekt kosmetyczny skierowano na leczenie operacyjne.

1: Shimba LG, Latorre GC, Pochini AC, Astur DC, Andreoli CV. 
Surgical treatment of rectus femoris injury in soccer playing 
athletes: report of two cases. 
Rev Bras Ortop. 2017 Jan 17;52(6):743-747. 
doi: 10.1016/j.rboe.2017.01.001. eCollection 2017 Nov-Dec. 
PubMed PMID: 29234662; PubMed Central PMCID: PMC5720843.

nerwiak ręki - nerwiak nerwu międzypalcowego

nerwiak ręki - nerwiak nerwu palcowego

USG ręki
W rzucie czwartego promienia uwidoczniono zmianę guzowatą.
Zmiana bezpośrednio nad ścięgnem zginacza palca czwartego, podskórnie, na wysokości oraz proksymalnie do bruzdy zgięciowej.
Wymiary 29 x 6 na 10 mm.
W przekroju podłużnym kształt wrzecionowaty z jednym większym i kilkoma mniejszymi zgrubieniami.
Zmiana bogato unaczyniona odsetek naczyń około 20%.
zmiana o utkaniu tkankowym, dobrze odgraniczona od sąsiadujących tkanek i struktur.
Obraz odpowiada najprawdopodobniej nerwiakowi powstałemu z pęczka naczyniowo-nerwowego łokciowego palca IV.
Widoczna ciągłość zmiany z nerwem oraz przebiegające w jej obrębie naczynie łączące się z pączkiem łokciowym.
Naczynie bez ewidentnych malformacji, dające liczne odgałęzienia w obrębie zmiany, przebiegające łokciowo powierzchownie.

Zarekomendowano leczenie chirurgiczne ze względu na powodowane przez zmianę dolegliwości bólowe.

Rozpoznanie nerwiak ręki

USG okolicy stawu skokowego. W badaniu USG okolicy stawu skokowego uwidoczniono wygojone, przebyte, nie przemieszczone, złamanie szczytu kostki bocznej. Złamanie obejmuje przyczep więzadła skokowo-strzałkowego przedniego. Obraz odpowiada wygojonemu urazowi o charakterze awulsyjnym. Jest to uszkodzenie trzeciego stopnia przyczepu strzałkowego więzadła skokowo-strzałkowego przedniego. W przypadku tego pacjenta, badanie dynamiczne USG, wykonane w trakcie konsultacji ortopedycznej, jest kluczowym elementem badania przedmiotowego. Ujemny test szuflady przedniej, potwierdzony w badaniu USG stawu skokowego, pozwala na zakończenie unieruchomienia. Dalsze leczenie obejmuje rehabilitacje. Leczenie operacyjne, rekonstrukcja więzadła skokowo-strzałkowego przedniego, w tym przypadku nie będzie potrzebna.

USG stawu skokowego- widoczne awulsyjne uszkodzenie ATFL
USG stawu skokowego- widoczne awulsyjne uszkodzenie ATFL

USG stawu skokowego - widoczny obrys kostki bocznej, przerwana korówka odpowiada nieprzemieszonemu złamaniu.
USG stawu skokowego - widoczny obrys kostki bocznej, przerwana korówka odpowiada nieprzemieszonemu złamaniu.

Przypadek pacjenta, który w przeszłości doznał urazu skrętnego stawu kolanowego lewego. W trakcie wizyty, konsultacji ortopedycznej z badaniem USG, wykonano USG nerwu strzałkowego wspólnego.
Pacjent zgłosił się z powodu nasilonego od dwóch tygodni bólu. Ból o charakterze promieniującym, po stronie bocznej kolana, w kierunku stawu skokowego.
W badaniu przedmiotowym kolana, dodatni objaw Tinela, dla nerwu strzałkowego wspólnego.
W badaniu USG kolana, widoczny ganglion wychodzący ze stawu strzałkowo-piszczelowego bliższego.
Torbiel galaretowata w bezpośrednim sąsiedztwie nerwu strzałkowego wspólnego.
Przy ucisku głowicą w rzucie zmiany nasilający się parestezje.
Rozpoznano ucisk nerwu strzałkowego wspólnego.
Wykonano pod kontrolą USG podanie leku sterydowego do ganglionu, tak zwaną potocznie "blokadę".

USG ganglion uciskający nerw strzałkowy wspólny
USG okolicy kolana. Widoczny staw strzałkowo piszczelowy bliższy, nerw strzałkowy wspólny oraz gangllion uciskający na nerw. Punkt wyjścia zmiany z sąsiadującego stawu.

Przypadek świeżego zerwania więzadła krzyżowego przedniego. W jamie stawu widoczny krwiak. Test niestabilności przedniej w badaniu dynamicznym usg dodatni.

Leczeniem z wyboru, w tym przypadku, jest rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego. Badanie wykonane w trakcie konsultacji ortopedycznej z USG.

Badanie USG torbiel dołu podkolanowego z ciałem wolnym

Przypadek pacjenta z dużą torbielą dołu podkolanowego. W obrębie torbieli widoczne duże cieniujące ciało wolne. Na ilustracji nr. 2 dodatkowo widoczna igła - punkcja torbieli, sprawdzenie mobilności ciała wolnego. Widoczny również tylny obrys kości udowej i piszczelowej. Torbiel dołu podkolanowego dobrze wypełniona, na długości całego obszaru obrazowania. Ciało wolne pochodzi najprawdopodobniej z jamy stawu kolanowego. Przypuszczalnie jest to fragment chrzęstno-kostny. Można je usunąć operacyjnie w trakcie artroskopii kolana.

Artroskopowe usunięcie torbieli Bakera

Artroskopowe usunięcie torbieli Bakera, w większości wypadków, jest metodą leczenia z wyboru. Jest tak ponieważ:

 • Jest to metoda mało inwazyjna.
 • Daje mniejszą bliznę po operacyjną.
 • Uzyskujemy również szybsze gojenie.
 • Jednak przede wszystkim, jest to metoda leczenia choroby kolana, a nie tylko jej objawu, jakim jest torbiel.

Leczenie starzenia się?

Leczenie starzenia się? Od styczeń 2022 starzenie się oficjalnie jest chorobą! Zmianę taką wnosi nowa wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób w wersji numer 11.

leczenie starzenia się
XT9T - związane z wiekiem: choroby definiowane jako wywołane przez patologiczny proces nieustannie prowadzący do utraty zdolności adaptacyjnych organizmu i pogarszający się w starszym wieku

starość choroba
Starość to teraz choroba o kodzie ICD MG2A

źródło

Dzięki temu oficjalnie można leczyć starość!
Wcześniej manewrowano pojęciami takimi jak: leczenie chorób związanych ze starzeniem, opóźnianie procesów związanych ze starzeniem się organizmu.

Otwiera to nowe możliwości takie jak choćby rejestracja leków "na starość"!