Przeskocz do treści

Pacjentka zgłosiła się z powodu silnego bólu barku prawego. Przyczyną ból barku okazało się zwapnienie w obrębie stożka rotatorów.  Dolegliwości występowały również spoczynkowo. Jest to objaw charakterystyczny dla stanów zapalnych. Bez ewidentnego świeżego urazu w wywiadzie. W młodości przebyty uraz barku.
Na karcie informacyjnej zaopatrzenia ostry dyżurowego - RTG bez zmian pourazowych, opisane w okolicach guzka większego zwapnienie.
USG okolicy barku prawego
W obrębie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego widoczne zwapnienie o wymiarach 8 x 9 mm. Sąsiadująco do zmiany, w obrębie entezy, widoczna geoda 3 na 4 mm.

Uraz skrętny kolana z uszkodzeniem więzadła pobocznego piszczelowego - objaw Pellegrini Stieda

Badanie USG kolana w trzecim tygodniu od urazu skrętnego z uszkodzeniem więzadła pobocznego piszczelowego. W warstwie powierzchownej w obrębie przyczepu udowego widocznie oderwany awulsyjne fragment krówki.

Obraz USG płaszczyźnie czołowej oraz poprzecznej. W przyszłości uszkodzenie to z dużym prawdopodobieństwem da radiologiczny objaw pellegrini-stieda. Widoczny obrzęk więzadła oraz aktywny proces gojenia.

3 miesiące od artroskopii kolana z szyciem łąkotki przyśrodkowej.

W aktualnym badaniu rezonansu magnetycznego widoczny gładki obrys stawowy łękotki przyśrodkowej w miejscu szycia – poprawa względem badania wyjściowego.

Echostruktura łękotki nadal niejednorodna – proces gojenia i przebudowy aktywny.

Do pełnej przebudowy łękotki jeszcze wiele miesięcy, ale widoczna na kontrolnym badaniu rezonansu magnetycznego kolana blizna/przebudowa pozwala na bezpieczne włączenie do procesu rehabilitacji ćwiczeń o charakterze dynamicznym.

Wartościowym uzupełnieniem leczenia jak powyżej jest terapia osoczem bogatopłytkowym.

uraz kolca biodrowego przedniego górnego

Przypadek młodego sportowca trenującego lekkoatletykę. Doznał on urazu o charakterze awulsyjnym kolca biodrowego przedniego górnego w trakcie sprintu. Jest to uraz typowy dla osób o nie zakończonym wzroście z występującymi chrząstkami wzrostu.

uszkodzenia przyczepu mięśnia krawieckiego

W tym konkretnym przypadku doszło do uszkodzenia przyczepu mięśnia krawieckiego. Pacjent zgłosił się z powodu dolegliwości bólowych okolicy biodra. Bolesne zgięcie wbrew oporowi. 

Wykonano USG ortopedyczne biodra. Uszkodzenie częściowe z zachowaną ciągłością mięśnia krawieckiego. Przemieszczenie znikome.

Zalecono leczenie zachowawcze – odciążenie z użyciem kul łokciowych.

Uzupełnieniem leczenia urazów przyczepów mięśniowych z zachowaniem ciągłości może być zastosowanie iniekcji z osocza bogato płytkowego pod kontrolą USG.

Przykład niestabilności przedniej pourazowej – świeże uszkodzenie więzadła skokowo-strzałkowego przedniego w wyniku przebytego urazu skrętnego stawu skokowego. Widoczny nierówny obrys skokowy przyczepy więzadła świadczący o wcześniejszych już wybranych zmianach urazowych.

W teście szuflady przedniej widoczne wytaczanie się/przemieszczanie do przodu kości skokowej względem kości strzałkowej. Dodatkowo brak widocznej ciągłości więzadła, brak widocznego punktu napięcia – soft end point.

Miałeś uraz skrętny stawu skokowego, zapisz się na konsulatcję u ortopedy w Warszawie z badaniem USG stawu skokowego.

Przypadek młodej aktywnej sportowo osoby, która doznała uszkodzenia łękotki przyśrodkowej w okolicach trzonu.

Artroskopia kolana z szyciem łękotki

Dwa miesiące od artroskopii kolana z szyciem łękotki. Widoczne szwy łąkotkowe, implanty typu fast fix 360.

Umiejscowienie implantów: strefa przytorebkowa łękotki w rzucie więzadła łękotkowo-piszczelowego, drugi implant do tyłu za torebką stawową po osiowo w rzucie pierwszego implantu. Obraz prawidłowego gojenia bez cech niestabilności.

Przypadek urazu barku w niepozornym mechanizmie nagłego sięgnięcia po upadający przedmiot.

W badaniu dodatnie testy dla mięśnia nadgrzebieniowego.

W badaniu USG widoczne uszkodzenie awulsyjne przyczepu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego.

Obraz USG uszkodzenie przyczepu mięśnia nadgrzebieniowego
Obraz USG uszkodzenie przyczepu mięśnia nadgrzebieniowego

Konsultacja Ortopedyczna z badaniem USG barku Warszawa

Przypadek pacjenta po urazie skrętnym stawu skokowego. W ramach ostrego dyżuru bez zleconego unieruchomienia. W badaniu przedmiotowym nie opisano objawów sugerujących uszkodzenie więzadeł. Wykonano rutynowo badania RTG stawu skokowego. Skierowana pacjenta na kontrolę po 10 dniach. W ramach kontroli w badaniu przedmiotowym stwierdzono bolesność w rzucie więzadła trójgraniastego. Wykonano badanie USG stawu skokowego z oceną więzadeł. Uwidoczniono uszkodzenie o charakterze awulsyjnym więzadła trójgraniastego pasma piszczelowo - łódeczkowatego. Dokonano powtórnej analizy radiogramów. Na RTG widoczne uszkodzenie przyczepu więzadła do kości łódkowatej.

uszkodzenie więzadła trójgranistego

objawy

 • dolegliwości bólowe na przebiegu mięśnia czworogłowego,
 • wyczuwalny dołek pusta przestrzeń nad rzepką,
 • widoczny wylew krwi / siniak,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • bolesność przy ruchach czynnych.

Jaka jest diagnostyka zerwania mięśnia czworogłowy

badania obrazowe

 • rezonans magnetyczny MRI,
 • badanie USG.

Jakie jest leczenie zerwania mięśnia prostego?

Nieoperacyjne, leczenie objawowe:

 • odpoczynek,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ,
 • zimne okłady,
 • obciążenie, na przykład kule łokciowe,
 • czas trwania leczenia objawowego zwykle 4 do 6 tygodni.

leczenie operacyjne

Chirurgiczne odtworzenie ciągłości mięśnia. Optymalny czas na leczenie chirurgiczne do dwóch tygodni od urazu.
Leczenie chirurgiczne w późniejszym okresie jest również możliwe. Daje jednak gorsze rezultaty i wiąże się z dłuższym powrotem do sprawności.

Mimo że rezultaty leczenia zachowawczego (nieoperacyjnego) dają dobre rezultaty, u sportowców metodą z wyboru jest leczenie operacyjne [1].
Daje ono w rezultacie końcowym lepszą siłę mięśniową, łatwiejszy powrót do pełnej aktywności sportowej.
Dodatkowo zapobiega defektowi kosmetycznego w formie zagłębienia pozostałego po obkurczaniu brzuśca mięśniowego.

Although the conservative treatment shows good results, it is common that the patient has lower muscle strength, difficulty in return to sports, and a permanent and visible gap. Surgical treatment can be an option for a more efficient return to sports.

Defekt kosmetyczny po zerwaniu głowy prostej mięśnia czworołowy w postaci asymetrycznego zagłębienia przedniej powierzchni uda. źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5720843/
Defekt kosmetyczny po zerwaniu głowy prostej mięśnia czworołowy w postaci asymetrycznego zagłębienia przedniej powierzchni uda. źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5720843/

W którym miejscu najczęściej urywa się mięśni prosty (m. rectus femoris)?

Zasadniczo, w przypadku urazu w wyniku skurczu ekscentrycznego, mięsień zrywa się najczęściej w okolicy swojego przyczepu dalszego. Jest to uszkodzenie charakterystyczne dla piłkarzy.

W przypadku osoby młodszej, o niezakończone wzroście, zdarza się również oderwanie mięśnia od kolca biodrowego przedniego dolnego, czyli przyczepu bliższego.

Przyczyny zerwania mięśnia prostego?

Częściowe zerwanie mięśnia czworogłowego jest związane głównie z aktywnością sportową.

Całkowite zerwanie mięśnie czworogłowe występuje natomiast raczej w schorzeniach przewlekłych, jak choroby reumatoidalne, czy cukrzyca.

anatomia

Głowa prosta / mięsień prosty - stanowi jeden z 4 mięśni wchodzących w skład mięśnia czworogłowego uda.
Przyczep bliższy mięśnia prostego - kolec biodrowy przedni dolny.
Przyczep dalszy - rozcięgno mięśnia czworogłowego uda, przyczep do rzepki.

Przypadek pacjenta z izolowanym zerwaniem mięśnia prostego USG

USG zerwany mięsień prosty / częściowe zerwanie mięśnia czworogłowy uda.

Całkowite zerwanie głowy prostej mięśnia czworogłowe uda (m. rectus femoris) w badaniu USG.
Uszkodzenie w odcinku dystalnym.
Brzusiec mięśniowy oderwany od rozcięgna mięśnia czworogłowego, Obkurczony w kierunku bliższym.
Dystans kikuta od miejsca oderwania 7 do 10 cm, w zależności od napięcia mięśnia.
Kikut mobilny.
W loży po głowie prostej m. czworogłowy widoczny krwiak.

Ze względu na aktywność sportową oraz zgłaszany przez pacjenta defekt kosmetyczny skierowano na leczenie operacyjne.

1: Shimba LG, Latorre GC, Pochini AC, Astur DC, Andreoli CV. 
Surgical treatment of rectus femoris injury in soccer playing 
athletes: report of two cases. 
Rev Bras Ortop. 2017 Jan 17;52(6):743-747. 
doi: 10.1016/j.rboe.2017.01.001. eCollection 2017 Nov-Dec. 
PubMed PMID: 29234662; PubMed Central PMCID: PMC5720843.