Wprowadzenie do specjalizacji ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Wprowadzenie do specjalizacji ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Kurs wprowadzający do specjalizacji z Ortopedii
Kurs wprowadzający do specjalizacji z Ortopedii

Certyfikat Uczestnictwa
lek. Bartoszewicz Michał
odbył szkolenie w Klinice Ortopedii C. M. K. P
w ramach kursu podyplomowego
,,Wprowadzenie do specjalizacji
w ortopedii i traumatologii narządu ruchu”
Kurs wprowadzający