Leczenie starzenia się

Leczenie starzenia się?

Leczenie starzenia się? Od styczeń 2022 starzenie się oficjalnie jest chorobą! Zmianę taką wnosi nowa wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób w wersji numer 11.

leczenie starzenia się
XT9T – związane z wiekiem: choroby definiowane jako wywołane przez patologiczny proces nieustannie prowadzący do utraty zdolności adaptacyjnych organizmu i pogarszający się w starszym wieku
starość choroba
Starość to teraz choroba o kodzie ICD MG2A

źródło

Dzięki temu oficjalnie można leczyć starość!
Wcześniej manewrowano pojęciami takimi jak: leczenie chorób związanych ze starzeniem, opóźnianie procesów związanych ze starzeniem się organizmu.

Otwiera to nowe możliwości takie jak choćby rejestracja leków „na starość”!