Artroskopowe szycie łękotki przyśrodkowej

Przypadek młodej aktywnej sportowo osoby, która doznała uszkodzenia łękotki przyśrodkowej w okolicach trzonu.

Artroskopia kolana z szyciem łękotki

Dwa miesiące od artroskopii kolana z szyciem łękotki. Widoczne szwy łąkotkowe, implanty typu fast fix 360.

Umiejscowienie implantów: strefa przytorebkowa łękotki w rzucie więzadła łękotkowo-piszczelowego, drugi implant do tyłu za torebką stawową po osiowo w rzucie pierwszego implantu. Obraz prawidłowego gojenia bez cech niestabilności.

Podobne wpisy