Przebieg zabiegu kriolezji kolana

Przebieg zabiegu kriolezji:

  1. Uwidocznienie nerwu kolanowego przyśrodkowego dolnego pod USG.
Widoczny pęczek naczyniowo nerwowy w zagłębieniu kości piszczelowej – widok z aparatu USG.

2. znieczulenie miejscowe.

Nerw kolanowy po podaniu miejscowo znieczulenia.

3. Wprowadzenie igły kriochirurgicznej – igły do zamrażania nerwu.

Widoczna w badaniu USG igła wprowadzona w okolicę nerwu kolanowego w trakcie zabiegu kriolezji.

4. Wymrażanie nerwu.

Dobrze widoczny artefakt w kształcie kuli w miejscu zamarzniętych tkanek w trakcie zabiegu kriolezji kolana.

Podobne wpisy