Leczenie uszkodzenia łękotki

to jedno z najczęstszych zagadnień praktyki ortopedy. Dlatego nieustannie poszerzam wiedzę w tym obszarze. W związku z tym ukończyłem kurs praktyczny dla zaawansowanych „leczenie uszkodzenia łękotki” organizowany przez European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy . Europejskie Stowarzyszenie Traumatologii Sportowej, Chirurgii kolana & Artroskopii zrzesza chirurgów praktyków, klinicystów oraz naukowców. Jego celem przede wszystkim jest upowszechnienie skutecznego leczenia urazów kolana, nowoczesnymi technikami.

Nazwa i miejsce kursu:

The ESSKA Advanced Knee Arthroscopy Course – ALL about Meniscus
17-18 October 2019
Watford, UK

leczenie uszkodzenia łękotki instruktaż praktyczny poprowadził Romail Sail, wybitny specjalista z Centre Hospitalier de Luxembourg.
Instruktaż praktyczny z artroskopowego leczenia uszkodzenia łękotki poprowadził Romail Sail, wybitny specjalista z Centre Hospitalier de Luxembourg.

Niewątpliwie wiedza to podstawa, dlatego przed każdymi zajęciami praktycznymi omówiono zagadnienia teoretyczne, między innymi:

  • optymalizacja gojenia uszkodzenia łękotki – z pewnością jeden z warunków dobrego wyniku leczenia. Stymulacja gojenia z użyciem osocza bogatopłytkowego – PRP.
  • zasady wykonywania menisektomii – bezsprzecznie usunięcie łękotki lub jej fragmentu to ostateczność. Gdy już do tego dojdzie, ważne by zrobić to profesjonalnie.
  • aktualne metody szycia łękotek z użyciem różnorodnych technik – wydaje się być to w chwili obecnej optymalna metoda leczenia uszkodzenia łękotki.
  • przeszczep łękotek – przede wszystkim prewencja, jednak gdy nie mamy już własnej łękotki ratunkiem może być przeszczep allograftu – łękotki od dawcy.
  • implanty łękotkowe – wydaje się być to jedna z metod z przyszłością.

artroskopia kolana szycie łękotki

Celem utrwalenia zdobytej wiedzy teoretycznej, przede wszystkim zajęcia praktyczne:

  • szycie uszkodzenia łękotki przyśrodkowej typu ramp leasion
  • naprawa uszkodzenia korzenia tylnego

Finalnie certyfikat poświadczający ukończenie kursu

certyfikat kurs dla zaawansowanych artroskopia szycie łękotki
certyfikat The ESSKA Advanced Knee Arthroscopy Course – ALL about Meniscus
17-18 October 2019
Watford, UK

Poprzednio odbyłem szkolenia poświęcone leczeniu artroskopowemu uszkodzeń w obrębie kolana: