Artroza, alloplastyki stawów
Kurs Artroza, alloplastyki stawów organizator: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET
MEDYCZNY
Katedra i Klinika Ortopedii i
Traumatologii Narządu Ruchu.
ul. Lindleya 4,
Zaświadczenie o ukończeniu kursu do specjalizacji
Pan
Michał Bartoszewicz
urodzony(a) dnia 07.08.1984
numer prawa wykonywania zawodu 2456256
był(a) słuchaczem kursu: Artroza, alloplastyki stawów
nr kursu 5-720/1-05-212-2014
specjalizacja: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
organizator: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w okresie od dnia 29 września 2014 r. do dnia 2 października 2014 r
Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk