Program

  • Ultrasonograficzne obrazowanie kręgosłupa i struktur około-kręgosłupowych. Procedury pod kontrolą ultrasonografii,
  • Zasady użycia ultrasonografii w procedurach inwazyjnych,
  • Blokady w obrębie kręgosłupa pod kontrolą USG.
  • Blokady w obrębie kręgosłupa pod kontrolą USG.
  • Korzyści z zastosowania ultrasonografii w leczeniu bólu przewlekłego.
Certyfikat ukończonego szkolenia  "Blokady centralne i około-kręgosłupowe pod kontrolą USG"