Certyfikat uczestnictwa w kursie: "USG stawu kolanowego i biodrowego."

Program:
Uwagi o technice badania USG narządu ruchu, stawu kolanowego.
Anatomia prawidłowa – najważniejsze punkty Kompleks przedział przedni – aparat wyprostny stawu, rzepka, kaletki.
Kompleks przedni, zarysy kostne chrząstka w stawie kolanowym.
Przedział Kompleks przyśrodkowy stawu (więzadło poboczne, łąkotka, mięśnie, Ścięgna gęsiej stopy, kaletki),
Przedział/kompleks boczny (więzadło m. 2-glowy, pasmo biodrowo-piszczelowe, staw strzałkowo-piszczelowy, kaletki),
LCL, łąkotka, mięśnie,
Łąkotki, przedział = kompleks centralny (więzadła krzyżowe).
Przedział kompleks tylny (torebka stawowa, kompleks łukowaty, m. podkolanowy, brzuchaty, kaletki,
Anatomia ultrasonograficzna stawu biodrowego. Technika badania.
Patologie stawu biodrowego oceniane w badaniu USG.