Gruźlica narządu ruchu kurs specjalizacyjny

Certyfikat Uczestnictwa
lek. Michał Bartoszewicz
Odbył szkolenie w Klinice Ortopedii C. M. K.P
w ramach kursu podyplomowego
,, Gruźlica narządu ruchu.”
Kurs specjalizacyjny