Interdyscyplinarna Konferencja enel-sport „Kończyna Górna”
Interdyscyplinarna Konferencja enel-sport „Kończyna Górna” miejsce Warszawa

Program konferencji:

Anatomia radiologiczna. Przykurcz – możliwości diagnostyczne Zbigniew Czyrny

Słowem komentarza:

Ciekawa prezentacja bogata w spostrzeżenia doświadczonego diagnosty na temat diagnostyki ultrasonograficznej stawu łokciowego.

Główną przyczyną ograniczenia zakresu ruchomości są zgrubienia/blizna w obrębie torebki przedniej stawu łokciowego, która w normalnych okolicznościach nie przekracza 1-1,2mm. 

Ograniczenia supinacji/pronacji mogą wynikać wtórnie do zmian w obrębie więzadła obrączkowatego lub przebytego złamania i zmian struktury kostnej głowy kości promieniowej.

Częstą przyczyną ograniczenia zgięcia jest deformacja pourazowa stawu promieniowo łokciowego.

Przewagą badania ultrasonograficznego jest możliwość badania dynamicznego zmian opisanych jak wyżej.

Dodatkowo zaprezentowano przypadki uszkodzenia pourazowego więzadeł pobocznych, przyczepu mięśni zginaczy i prostowników nadgarstka, przyczepu dalszego m. dwugłowy ramienia.

Zmiany przeciążeniowe o typie łokieć „tenisisty” i łokieć golfisty oraz metodę ich leczenia z użyciem suchego igłowania pod kontrolą USG.

Endoprotezoplastyka totalna stawu łokciowego Leszek Romanowski
Złamania głowy kości promieniowej Mariusz Bonczar
Przykurcz – leczenie chirurgiczne Stanisław Pomianowski
Endoprotezoplastyka głowy kości promieniowej i główki kości ramiennej Stanisław Pomianowski
Fizjoterapia – Standardy postępowania Zbigniew Wroński
Anatomia radiologiczna. Uszkodzenia struktur miękkich Jolanta Sadowska
Endoprotezoplastyka nadgarstka Leszek Romanowski
Endoprotezoplastyka stawu promieniowo-łokciowego dalszego Mariusz Bonczar
Uszkodzenia ostre i przewlekłe stawu promieniowo-łokciowego dalszego Paweł Nowicki
Leczenie chirurgiczne złamań końca dalszego kości promieniowej i ich powikłań pod kontrolą artroskopii Maciej Klich
Leczenie złamań kości przedramienia Jan Szneider