Czym Jest Zwyrodnienie Łękotki?

Łękotka, kluczowy składnik stawu kolanowego, pełni funkcje amortyzujące i stabilizujące staw. Zwyrodnienie łękotki objawia się bólem, ograniczoną ruchomością i niestabilnością stawu, co wpływa na jakość życia.

Jakie Są Mechanizmy Działania Osocza Bogatopłytkowego (PRP)?

Leczenie z wykorzystaniem PRP polega na użyciu wzbogaconej krwi pacjenta, która zawiera płytki krwi i czynniki wzrostu. Stosowanie tej metody może przyczynić się do regeneracji tkanki łękotki, zmniejszenia bólu i poprawy funkcji stawu.

Korzyści z Terapii PRP

  • Bezpieczeństwo: Jako terapia autologiczna, PRP minimalizuje ryzyko reakcji alergicznych i niepożądanych.
  • Efektywność: Badania wykazują znaczną poprawę w redukcji bólu i poprawie funkcji stawu, utrzymującą się do 12 miesięcy.
  • Alternatywa dla Operacji: PRP może ograniczyć potrzebę interwencji chirurgicznych, co z kolei zmniejsza ryzyko pogłębienia zwyrodnień.
  • Wsparcie Gojenia: W połączeniu z innymi zabiegami, PRP może przyspieszyć proces gojenia uszkodzonej łękotki.

Procedura Leczenia PRP

Leczenie polega na serii iniekcji PRP, które są aplikowane bezpośrednio w staw kolanowy lub łękotkę. Liczba zabiegów jest indywidualnie dostosowana przez lekarza. Procedury wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych, co umożliwia szybki powrót do normalnej aktywności.

Podsumowanie

Terapia PRP to bezpieczna i skuteczna opcja dla osób cierpiących na zwyrodnienia łękotki, umożliwiająca znaczne zmniejszenie bólu, poprawę mobilności stawu i uniknięcie operacji. Zachęcamy do konsultacji z lekarzem, który oceni, czy jest to odpowiednia metoda leczenia.

żróło: Gopinatth V, Batra AK, Chahla J, Smith MV, Matava MJ, Brophy RH, Knapik DM. Degenerative Meniscus Tears Treated Nonoperatively With Platelet-Rich Plasma Yield Variable Clinical and Imaging Outcomes: A Systematic Review. Arthrosc Sports Med Rehabil. 2024 Feb 23;6(2):100916. doi: 10.1016/j.asmr.2024.100916. PMID: 38525288; PMCID: PMC10960087.