MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE PT. „NOWE METODY REGENERACJI TKANEK – INNOWACJE, ZASTOSOWANIE KLINICZNE I PRAKTYCZNE W MEDYCYNIE”

Medycyna Regeneracyjna - Sympozjum
Medycyna Regeneracyjna – Sympozjum

 

Sesja II Kliniczne zastosowanie metod regeneracji tkanek teraz i w przyszłości

komórki macierzyste, osocze bogatopłytkowe PRP, komórki mezenchymalne

Zastosowanie komórek macierzystych w ortopedii.

Zastosowanie komórek mezenchymalnych w medycynie regeneracyjnej .

Zastosowanie macierzy pozakomórkowej w regeneracji tkanek .

Komórki macierzyste – regulacja proliferacji oraz różnicowania miogenicznego in vitro i in vivo.