Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy kurs specjalizacyjny
Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy kurs specjalizacyjny
Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy
Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy
Certyfikat Uczestnictwa
lek. Michał Bartoszewicz
Odbył szkolenie w Klinice Ortopedii C. M. K. P.
w ramach kursu podyplomowego
Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy
Kurs specjalizacyjny