Zapraszam na USG cieśń nadgarstka Warszawa. Badanie ultrasonograficzne pozwala na zdiagnozowanie zespołu cieśni kanału nadgarstka. W badaniu USG obrazujemy struktury miękkie w obrębie nadgarstka.

Przede wszystkim oceniamy:

 • więzadła,
 • ścięgna,
 • mięśnie,
 • naczynia krwionośne i nerwy w tym nerw pośrodkowy oraz nerw łokciowy.
 • Widoczne są również obrysy kostne.

>>umów wizytę<< ortopeda Warszawa prywatnie

USG cieśń nadgarstka Warszawa

tel. 22 8264502 

USG cieśń nadgarstka Warszawa

tel. 22 6254616

 

co to jest cieśń nadgarstka?
ortopeda z usg Warszawa
Jak wygląda badanie usg nadgarstka?

Bóle w nadgarstku

USG cieśń nadgarstka Warszawa
bóle w nadgarstku, drętwienia palców I-III

Ultrasonografia jest badaniem niezwykle pomocnym przy diagnostyce bólu w obrębie nadgarstka. Krótkie badanie kliniczne (objaw Tinela, Phalena, test Watsona ect.) i wywiad pozwalają nam zawężać obszar badania. Ewentualne wątpliwości weryfikowane są badaniem USG, które w większości przypadków pozwala na postawienie ostatecznego rozpoznania.

Inne częste wskazania do wykonania USG nadgarstka to:

uraz nadgarstka
drętwienia dłoni / zaburzenia czucia
obrzęk

Dużą zaletą USG jest możliwość badania dynamicznego tzn. w trakcie ruchu poszczególnych struktur. Badanie  USG dynamiczne stawów umożliwia sprawdzenie ciągłości ścięgien, więzadeł oraz stabilności stawu. Pomocne jest również przy diagnostyce ciasnoty kanału nadgarstka – ścięgno zginacza dla palca II biegnie bezpośrednio pod nerwem pośrodkowym. Zginając II palec w trakcie badania, prawidłowy nerw ślizga się po ścięgnie, poruszając się w płaszczyźnie czołowej ruchem toczącym. W przypadku gdy w kanale nadgarstka jest ciasno, nadmiernie stłoczone struktury uniemożliwiają ruch nerwu lub istotnie go limitują. Objaw ten jest opisywany jako ograniczenie mobilności nerwu pośrodkowego.

USG cieśń nadgarstka Warszawa

Badanie ultrasonograficzne jest obecnie standardem diagnostycznym schorzeń nerwów obwodowych tak zwanych mononeuropatii. Za sprawą rozwoju technologii, dostępności głowic wysokiej rozdzielczości, możemy obecnie nie tylko precyzyjnie zlokalizować miejsce ucisku nerwu, ale również, na podstawie zmian w strukturze, określić zaawansowanie / stadium zmiany.

Badanie USG nerwów obwodowych jest badaniem alternatywnym do EMG. Każdy przypadek jest indywidualny. Do postawienia diagnozy wystarczające jest zazwyczaj wykonanie jednego z badań. W części przypadków stanowią one wzajemne wartościowe uzupełnienie.  EMG jest badaniem bardziej obiektywnym / wy-standaryzowanym. USG jest badaniem subiektywnym i w dużym stopniu zależy od doświadczenia osoby wykonującej badanie.

Ostatnimi laty również w zakresie ultrasonografii pojawiło się szereg norm i standardów. Istnieją one również dla zespołu cieśni kanału nadgarstka. Obecnie, na podstawie badań, za najbardziej precyzyjne przy stwierdzaniu choroby nerwu pośrodkowego, uważa się zmianę jego pola powierzchni w przekroju czołowym, wtórnie do obrzęku. Obrzęk na wysokości kanału nadgarstka, świadczy o chorobie. Dodatkowo specyficzność badania podnosi porównanie pola przekroju do jego wartości poza kanałem nadgarstka, zwykle na wysokości m. nawrotnego.

W płaszczyźnie podłużnej nerwu charakterystyczny jest objaw przewężenia.

Mniej istotne obecnie wydają się takie cechy jak kształt i grubość więzadła poprzecznego nadgarstka. Oraz proporcja wysokości do szerokości nerwu na przekroju podłużnym.

Jak wygląda badanie usg nadgarstka

USG cieśń nadgarstka Warszawa

 • Pacjent umówiony na konkretną godzinę, gdy przyjdzie jego kolej, proszony jest do gabinetu.
 • Lekarz prosi o skierowanie lub w przypadku braku skierowania, pyta o okolicę i przyczynę badania, oraz dane pacjenta.
 • Następnie przeprowadza wywiad w zakresie dolegliwości, na które uskarża się chory oraz bada klinicznie.
 • Prowadzący badanie lekarz prosi pacjenta o odsłonięcie nadgarstka, przydatny może być mały ręcznik, by zapobiec zabrudzenia odzieży żelem ultrasonograficznym. Żel jest łatwo zmywalny w ciepłej wodzie.

W ramach badania USG nadgarstka lekarz ocenia:
nerwy
ścięgna
mięśnie
więzadła
kanał nadgarstka
powierzchnie kostne oraz stawowe

 • W przypadku wątpliwości często wykonuje się badanie porównawcze do strony przeciwnej. Możliwe jest również rozszerzenie badania o sąsiednie okolice: USG łokcia, dłoni, przedramienia ect.
 • Po badaniu Pacjent otrzymuje ręczniki papierowe do usunięcia pozostałości żelu wykorzystywanego do badania.
 • Na koniec ma możliwość zadania pytań.
 • Diagnosta krótko streszcza wynik badania. Proponuje dalsze leczenie lub udziela informacji gdzie jest ono możliwe.
 • Dodatkowo, informuje pacjenta o ewentualnych wskazaniach do kontrolnego badania usg.
 • Każdy pacjent po badaniu otrzymuje wynik. Może on być pomocny mogły przy następnym badaniu do określenia ewentualnych zmian.