Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Umów wizytę prywatną u Ortopedy w Warszawie.

Zaświadczenie o ukorzenieniu kursu do specjalizacji
Pan Michał Bartoszewicz
urodzony(a) dnia 1984.08.07
numer prawa wykonywania zawodu 2456256
był słuchaczem kursu: Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
nr kursu 05-720/1-14-013-2016
specjalizacja: ortopedia i traumatologia narządu ruchu
organizator: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w okresie od dnia 3 października 2016 r. do dnia 28 października 2016 r.

Kierownik naukowy kursu
Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk