Specjalizuję się w leczeniu chirurgicznym kolana, rekonstrukcja ACL to jedna z najczęściej wykonywanych procedur. Ukończyłem kurs ESSKA Advanced Knee Arthroscopy Course – ALL about ACL w Monachium, Niemcy.

Ostatnie lata spędziłem w zespole zajmującym się leczeniem artroskopowym kolana – referencje.
Zapraszam na wizytę Ortopeda Warszawa.
Postaram się wyjaśnić wszelkie wątpliwości na temat: artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego.

zerwanie ACL objawy

Przy uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego najczęściej występujące objawy to:

  • Obrzęk kolana narastający zwykle w ciągu pierwszej doby od urazu.
  • Związany z obrzękiem zmieniony obrys kolana.
  • Ograniczenie bólowe zgięcia w stawie.
  • Pojawiający się zwykle w ciągu kilku dni elastyczny deficyt wyprostu kolana.
  • Ból przy chodzeniu.
  • Utykanie.
  • Uczucie niestabilności, uciekania kolana.

Powyższe objawy występują w różnym nasileniu indywidualnie do przypadku.

Diagnostyka uszkodzenia WKP

Rozpoznanie opiera się na badaniu przedmiotowym pacjenta w trakcie wizyty. W przypadku nieprawidłowości badaniem obrazowym referencyjnym do oceny urazów w obrębie kolana jest badanie rezonansu magnetycznego.
Przy diagnostyce wstępnej urazów skrętnych do ceny więzadeł pobocznych przydatne jest również USG.

rekonstrukcja acl cena

Szukasz „artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego cena”? Cena procedury to 10500 zł. Szczegółowy wykaz z cenami procedur w dziale artroskopia kolana. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego koszt? – sprawdź tu artroskopia kolana cena.

rekonstrukcja acl rehabilitacja

Rehabilitacja po rekonstrukcji ACL trwa kilka miesięcy. Jest intensywna we wczesnym okresie od operacji. Intensywność zmniejsza się po uzyskaniu dobrej stabilizacji mięśniowej i prawidłowego zakresu ruchomości. Następuje to zwykle około 3 miesiąca. Bezpieczny powrót do sportu to zwykle 9 miesięcy. Rekonstrukcja acl rehabilitacja jest istotnym elementem prewencji powikłań.

metody rekonstrukcji ACL

Ostatnie 20 lat zaowocowało licznymi metodami rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Metody rekonstrukcji WKP można podzielić głównie ze względu na:

  • technikę (jedno pęczkowa i rekonstrukcja dwu pęczkowa więzadła krzyżowego przedniego),
  • miejsce mocowania,
  • wybór przeszczepu / graftu.

Wybór podejmuję kierując się najlepszym wynikiem końcowym dla indywidualnego pacjenta. Zależy od: wieku, poziomu aktywności, historii choroby, doznanego urazu.
Obecnie najczęściej wykonywaną metodą rekonstrukcji jest metoda anatomiczna. Odchodzi się od operacji takich jak „rekonstrukcja dwu-pęczkowa więzadła krzyżowego przedniego”.

Zerwanie ACL i MCL

W przypadku urazu skrętnego kolana często dochodzi do uszkodzeń wielo więzadłowych. Bardzo często oprócz zerwania więzadła krzyżowego przedniego do chodzi równocześnie do uszkodzenia więzadła pobocznego przyśrodkowego nazywanego inaczej więzadłem pobocznym piszczelowym.

rekonstrukcja acl powikłania

Przyczyny niepowodzeń i ich częstość jest zróżnicowana. Powikłania niespecyficzne: przedłużające się/nadmierne krwawienie, infekcja. Specyficzne dla danej metody: zrosty/ograniczenie zakresu ruchomości, ból przedziału przedniego. Powikłania późne: artroza, choroba zwyrodnieniowa.

rekonstrukcja acl blog

W sieci dostępne są liczne strony w tym blogi pacjentów lub lekarzy na temat rekonstrukcji acl. W chwili obecnej nie prowadzę blogu.

rekonstrukcja acl jak długo boli po operacji

Wczesny ból po operacyjny to zwykle kilka dni do paru tygodni. Wszystko zależy od czynników takich jak np.: metoda rekonstrukcji, czas od urazu i jego rozległość, indywidualna tolerancja bólu, leczenie przeciwbólowe, rehabilitacja czy też stymulowanie gojenia np. podanie osocza bogatopłytkowego do kolana.

rewizyjna rekonstrukcja acl

Według badań, odsetek rewizji po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, wynosi nawet do 10%. Przyczyną są najczęściej: uraz, błędy techniczne pierwotnej operacji, czynniki biologiczne (np. infekcja). Przyczyny te są zróżnicowane w zależności od populacji. Spośród błędów technicznych są to np.: nieprawidłowa lokalizacja tunelów mocujących przeszczep, nieleczone pierwotnie złamanie tylnego kłykcia piszczeli, współistniejąca niewydolność sąsiednich więzadeł – np. ALL – więzadła przednio bocznego, uszkodzenie łękotki. Operacja rewizyjna może polegać na powtórnej rekonstrukcji. Może także adresować inny z problemów jak powyżej. Dąży się do jedno-czasowego zaopatrzenia wszystkich schorzeń. Nie zawsze jest to możliwe. Czasem rewizja odbywa się etapowo.

rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego nfz

Pracuję wyłącznie w placówkach prywatnych. Zapraszam na wizytę kwalifikacyjną. W przypadku pozytywnej kwalifikacji do artroskopowej rekonstrukcji ACL otrzymają Państwo skierowanie. Na jego podstawie wykonana będzie nieodpłatna wycena. Nie operuję w ramach nfz. Informację odnośnie dostępności i terminu oczekiwania na operację należy uzyskać bezpośrednio w danej placówce lub na stronie funduszu.

rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego odszkodowanie

Jeśli posiadasz ubezpieczenie, to może ono uprawniać cię do uzyskania odszkodowania. Powszechną praktyką wśród ubezpieczycieli jest ocena „uszczerbku zdrowia” i na jej podstawie przyznanie „rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego odszkodowanie”. By móc ocenić uszczerbek, konieczne jest najpierw zakończenie leczenia.

☎Zadzwoń umów wizytę☎