Reumoortopedia kurs prof. Kowalczewski
Reumoortopedia kurs prof. Kowalczewski
Reumoortopedia

Certyfikat Uczestnictwo
S.P. Szpital Kliniczny
im. Prof. A. Grucy
w Otwocku
lek. Michał Bartoszewicz
Odbył szkolenie
w Klinice Ortopedii i Chorób Zapalnych Narządu Ruchu C. M. K. P
Reumoortopedia
Otwock, 23.01 25.01.2013 roku
Kierownik Naukowy Kursu
Kierownik Administracyjny Kursu
Prof. dr hab Un. med. Jacek Kowalczewski
dr n. med. Marcin Milecki