Artroskopowe szycie łękotek z użyciem metody inside out.

Artroskopowe szycie łękotek w styczniowym numerze czasopisma poświęconego chirurgii kolana. Ciekawy artykuł analizujący bezpieczeństwo techniki inside out, jednej z metod leczenia uszkodzenia łękotek w trakcie artroskopii kolana.

Źródło:

Popliteal neurovascular bundle is safe during inside-out repair of medial meniscus without a safety incision Gupta, H., Ghasi, R.G., Kataria, H. et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2019) 27: 153. https://doi.org/10.1007/s00167-018-5060-x

Na bazie 50 badań rezonansu magnetycznego kolana, przeanalizowano bezpieczeństwo szycia, z portalu przednio przyśrodkowego i przednio bocznego, łękotki przyśrodkowej, pod kątem uszkodzenia struktur nerwowo-naczyniowych dołu podkolanowego.

Oznaczono w obrębie łąkotki przyśrodkowej, strefę bezpieczną, kolorem zielonym.

Jako wniosek ustalono że, obrębie tej strefy, nie zachodzi ryzyko uszkodzenia tętnicy podkolanowej czy nerwu strzałkowego, niezależnie od użytego narzędzia czy portalu.

Co zatem, metodę tę oceniono jako bezpieczną, bez potrzeby weryfikacji, poprzez dodatkowe cięcie, celem lokalizacji i oceny struktur naczyniowo nerwowych.

Jako ortopeda Warszawa, stosuję tę technikę w trakcie artroskopii, w starannie dobranych przypadkach uszkodzeń łękotki.

Poniżej mapa stref w obrębie łąkotek, obrazująca bezpieczeństwo użycia metody Inside Out.

Mapa stref w obrębie łąkotek, obrazująca bezpieczeństwo użycia metody Inside Out.
Gupta, H., Ghasi, R.G., Kataria, H. et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2019) 27: 153. https://doi.org/10.1007/s00167-018-5060-x

Ilustracja obrazująca strefy szycia w obrębie łąkotek.

Podział jak tarcza zegara, co pół godziny, co odpowiada 15 stopnią na strefę.

Kolorami strefy – bezpieczna zielona, niezależnie od użycia portalu, czy rodzaju dwururki do szycia łąkotek.

Technika szycia z rurką zakrzywioną.

Źródło: Gupta, H., Ghasi, R.G., Kataria, H. et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2019) 27: 153. https://doi.org/10.1007/s00167-018-5060-x

Ilustracja obrazująca pomiary jakie wykonano celem oceny bezpieczeństwa użycia dwururki zakrzywionej.

Podobnie technika szycia z rurką prostą.

Źródło: Gupta, H., Ghasi, R.G., Kataria, H. et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2019) 27: 153. https://doi.org/10.1007/s00167-018-5060-x

Ilustracja obrazuje sposób pomiarów, mających na celu ocenę bezpieczeństwa, szycia łękotki z użyciem dwururki prostej.

Podział łękotek na strefy zgodnie ze schematem zegara – pół godziny odpowiada jednej strefie, co odpowiada 15 stopniom.

Podział łękotek na strefy zgodnie ze schematem zegara - pół godziny odpowiada jednej strefie, co odpowiada 15 stopniom.
Źródło: Gupta, H., Ghasi, R.G., Kataria, H. et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2019) 27: 153. https://doi.org/10.1007/s00167-018-5060-x