torbiel Bakera leczenie rysunek schematyczny

Torbiel Bakera leczenie

Leczenie torbieli dołu podkolanowego zależy od przyczyny powstania. Wywiad, badanie przedmiotowe, badania dodatkowe pozwolą postawić diagnozę. Leczenie przyczynowe choroby kolana skutkuje często wchłonięciem się torbieli. Można wykonać punkcję. Czasem torbiel usuwa się operacyjnie. Czytaj więcej poniżej.

Co to jest torbieli Bakera

Torbiel Bakera, inaczej cysta Backer’a, to znajdujący się w dole podkolanowym uchyłek stawu kolanowego. W zdrowym stawie kolanowym najczęściej nie występuje. Torbiel dołu podkolanowego jest często objawem chorobowym. Klasycznie jest to przestrzeń między mięśniem brzuchatym łydki, a ścięgnem mięśnia półbłoniastego. Wypełnia ją w różnym stopniu płyn pochodzący ze stawu kolanowego. Przenika on przez otwór w tylnej części torebki stawowej.

Leczenie operacyjne torbieli Baker’a

Istnieją zasadniczo dwie formy leczenia operacyjnego. Operacja klasyczna na otwarto. Artroskopowe usunięcie torbieli Bakera. Metoda artroskopowa jest preferowana. Nie pozostawia rozległej blizny. Wiąże się z krótszym okresem gojenia. W rzadkich przypadkach, gdy nie ma możliwości mało-inwazyjnego leczenia, stosuje się metodę otwartą, z szerokim dostępem operacyjnym od strony dołu podkolanowego.

Punkcja torbieli dołu podkolanowego

W uzasadnionych przypadkach można wykonać ściągnięcie zawartości torbieli. Zabieg ten najlepiej wykonać pod kontrolą USG. Jedno-czasowo do stawu kolanowego można podać lekarstwa. Daje to zazwyczaj jedynie czasową poprawę.

torbiel Bakera objawy

Objawami cysty Bakera są np: Wyczuwalna w dole podkolanowym masa lub guz. Utrudnione zgięcie stawu kolanowego. Często bóle w tylnej części kolana, promieniujący do łydki. Przyczyną powstania torbieli Bakera jest najczęściej choroba w obrębie stawu kolanowego. Schorzeniom stawu kolanowego towarzyszy zwykle zwiększona ilość płynu w stawie. Jest to tak zwany wysięk. Przy zwiększonej ilości płynu wzrasta ciśnienie w jamie stawu, zwłaszcza przy zgięciu kolana. Doprowadza to do przenikania płynu na zewnątrz stawu, w miejscu osłabienia torebki stawowej dochodzi do jej uwypuklenia. Powstaje torbiel, odpowiednik ganglionu w innych stawach. Ganglion również nazywany jest torbielą galaretowatą.

powikłania torbiel Baker’a

Z powodu wzrastania objętości torbieli oraz panującego w niej ciśnienia, może dojść do jej pęknięcia. Dochodzi wówczas do wynaczynienia znajdującego się w jej obrębie płynu. Powoduje to obrzęk oraz zapalenie w obrębie podudzia. Znacząco wzrasta ryzyko zakrzepicy żylnej. Najlepiej zapobiegać takiemu zdarzeniu, odpowiednio wcześnie wdrażając leczenie. Gdy już do niego dojdzie, stosuje się profilaktykę przeciwzakrzepową.

Torbiel Bakera, a jazda na rowerze?

Torbiel dołu podkolanowego może powodować dolegliwości przy zginaniu kolana: ograniczenie zgięcia, uczucie rozpierania czy dyskomfort. Utrudnia to jazdę na rowerze. Duża cysta może powodować dolegliwości bólowe. W skrajnych przypadkach może dojść do pęknięcia torbieli i objawów jak przy zakrzepicy w obrębie podudzia. Nasilone dolegliwości stanowią wskazanie do leczenia. Proponuję małoinwazyjne artroskopowe usunięcie torbieli Bakera.

Torbiel dołu podkolanowego a bieganie?

Ponieważ torbiel Bakera jest zazwyczaj objawem choroby kolana, należy skonsultować się z ortopedą. Przeprowadzi on diagnostykę, a przede wszystkim wdroży odpowiednie leczenie.

>>umów wizytę<< ortopeda Warszawa