Wrodzone i nabyte wady stóp u dzieci i osób dorosłych.
Wrodzone i nabyte wady stóp

Certyfikat Uczestnictwa
S.P. Szpital Kliniczny
im. Prof. A. Grucy
w Otwocku
Lek. Michał Bartoszewicz
odbył szkolenie w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP
w zakresie
,,Wrodzone i nabyte wady stóp”
Otwock, 10.06 14.06.2013 roku
Kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii
i Traumatologi- Dziecięcej
Dyrektor Naczelny Szpjtala
Prof dr hab. med. Jarosław Czubalk
Dr n. med. Mieczysław Błaszczyk