Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej - kurs poświęcony leczeniu osteoporozy i innych zaburzeń metabolicznych tkanki kostnej.
Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej – kurs poświęcony leczeniu osteoporozy i innych zaburzeń metabolicznych tkanki kostnej.

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
ZAŚWIADCZENIE
Nr 12909/2015
Pan lek. Michał Bartoszewicz
ukończył i zaliczył kurs specjalizacyjny
nr 02-720/1-10-032-2015
tytuł kursu:
Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej
termin kursu: 21.09.2015 r. 25.09.2015 r
Jednostka kształcąca:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Studium Medycyny Rodzinnej
Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób
Metabolicznych Kości
KIEROWNIK STUDIUM
KIEROWNIK NAUKOWY KURSU
dr hab. h. med. Teresa Jackowska