Zwyrodnieniowe zmiany w łąkotce – co to jest?

Zwyrodnieniowa zmiana w łąkotce to powoli rozwijająca się zmiana, zazwyczaj obejmująca poziome pęknięcie łąkotki, występująca u osób w średnim lub starszym wieku. Takie zmiany w łąkotce są częste w populacji ogólnej i często są przypadkowymi wynikami badania MRI kolana. Zazwyczaj nie ma wyraźnej historii ostrego urazu kolana.

Jak często występują zwyrodnieniowe zmiany w łąkotce?

Częstość występowania zmian w łąkotce w populacji ogólnej (sygnał wewnątrz łąkotki sięgający powierzchni zgodnie z regułą dwóch warstw) została oceniona następująco:

  • Wiek 50-59 lat ≈ 25%
  • 60-69 lat ≈ 35%
  • 70-79 lat ≈ 45%
  • U pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego ≈ 75-95%

Czy zwyrodnieniowe zmiany w łąkotce powodują objawy kolana?


Istnieją bardzo ograniczone dowody na to, że ból w zwyrodniałym kolanie jest bezpośrednio przypisywany zwyrodnieniowej zmianie w łąkotce, nawet jeśli zmiana jest uważana za niestabilną. Należy zachować dużą ostrożność przed dojściem do wniosku, że zwyrodnieniowa zmiana w łąkotce jest bezpośrednią przyczyną objawów pacjenta.

Kiedy należy rozważyć zabieg artroskopowej częściowej meniscektomii?

  • Zabieg chirurgiczny nie powinien być proponowany jako pierwsza linia leczenia zwyrodnieniowych zmian w łąkotce.
  • Po trzech miesiącach utrzymujących się dolegliwości/objawów mechanicznych: dla zwyrodnieniowej zmiany w łąkotce z prawidłowymi zdjęciami RTG/nieprawidłowym MRI (stopień III zmiany w łąkotce), może być zaproponowana artroskopowa częściowa meniscektomia.
  • Zabieg chirurgiczny może być zaproponowany wcześniej u pacjentów z nasilonymi objawami mechanicznymi.
  • Nie należy proponować zabiegu artroskopowego dla zwyrodnieniowej zmiany w łąkotce z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową na zdjęciach RTG obciążeniowych.

Podsumowując, leczenie zachowawcze powinno być pierwszą linią postępowania, a zabieg chirurgiczny może być rozważany u wybranych pacjentów po niepowodzeniu leczenia zachowawczego lub w przypadku nasilonych objawów mechanicznych.

źródło:

ESSKA Meniscus Consensus Project : Degenerative meniscus lesions