kolano skoczka

kolano skoczka

kolano koczka to w uproszczeniu zmiany przeciążeniowe aparatu wyprostnego kolana / choroba więzadła rzepki.

Przedmiotowa: dodatni objaw sotto hala z żywą bolesnością przy ucisku w rzucie przyśrodkowej części przyczepu bliższego więzadła rzepki.

USG okolice kolana
Nasilona tendinopatia więzadła rzepki w odcinku bliższym wraz z entezopatią. Zaostrzenie obrysu kostnego z zmianami wytwórczymi – przechorowana w młodości choroba synding larsen johansen? Uszkodzenie na przekroju poprzecznym około 20%. Włókien w części centralno-przesiadkowo tylnej.
Wniosek przewlekła nasilona entezopatia więzadła rzepki w odcinku bliższym z punktowym uszkodzeniem obejmującym 20% włókien więzadła.

Podobne wpisy