Leczenie starzenia się

Leczenie starzenia się? Leczenie starzenia się? Od styczeń 2022 starzenie się oficjalnie jest chorobą! Zmianę taką wnosi nowa wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób w wersji numer 11. źródło Dzięki temu oficjalnie można leczyć starość! Wcześniej manewrowano pojęciami takimi jak: leczenie chorób związanych ze starzeniem, opóźnianie procesów związanych ze starzeniem się organizmu. Otwiera to nowe możliwości takie…