uraz skrętny stawu skokowego – niestabilność przednia

Uraz skrętny stawu skokowego to najczęstszy uraz skrętny, częstszy niż skręcenie kolana czy „wybicie palców”. Przykład niestabilności przedniej pourazowej widocznej w dynamicznym badaniu USG w trakcie konsultacji ortopedycznej. Świeże uszkodzenie więzadła skokowo-strzałkowego przedniego w wyniku przebytego urazu skrętnego stawu skokowego. Widoczny nierówny obrys skokowy przyczepy więzadła świadczący o wcześniejszych już wybranych zmianach urazowych. W teście…

Artroskopowe szycie łękotki przyśrodkowej

Przypadek młodej aktywnej sportowo osoby, która doznała uszkodzenia łękotki przyśrodkowej w okolicach trzonu. Artroskopia kolana z szyciem łękotki Dwa miesiące od artroskopii kolana z szyciem łękotki. Widoczne szwy łąkotkowe, implanty typu fast fix 360. Umiejscowienie implantów: strefa przytorebkowa łękotki w rzucie więzadła łękotkowo-piszczelowego, drugi implant do tyłu za torebką stawową po osiowo w rzucie pierwszego…

Uraz skrętny stawu skokowego USG więzadeł stawu skokowego

Przypadek pacjenta po urazie skrętnym stawu skokowego. W ramach ostrego dyżuru bez zleconego unieruchomienia. W badaniu przedmiotowym nie opisano objawów sugerujących uszkodzenie więzadeł. Wykonano rutynowo badania RTG stawu skokowego. Skierowana pacjenta na kontrolę po 10 dniach. W ramach kontroli w badaniu przedmiotowym stwierdzono bolesność w rzucie więzadła trójgraniastego. Wykonano badanie USG stawu skokowego z oceną…

Zerwanie głowy prostej mięśnia czworogłowego uda

objawy dolegliwości bólowe na przebiegu mięśnia czworogłowego, wyczuwalny dołek pusta przestrzeń nad rzepką, widoczny wylew krwi / siniak, osłabienie siły mięśniowej, bolesność przy ruchach czynnych. Jaka jest diagnostyka zerwania mięśnia czworogłowy badania obrazowe rezonans magnetyczny MRI, badanie USG. Jakie jest leczenie zerwania mięśnia prostego? Nieoperacyjne, leczenie objawowe: odpoczynek, niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, zimne okłady, obciążenie,…

nerwiak ręki

nerwiak ręki – nerwiak nerwu międzypalcowego USG ręki W rzucie czwartego promienia uwidoczniono zmianę guzowatą. Zmiana bezpośrednio nad ścięgnem zginacza palca czwartego, podskórnie, na wysokości oraz proksymalnie do bruzdy zgięciowej. Wymiary 29 x 6 na 10 mm. W przekroju podłużnym kształt wrzecionowaty z jednym większym i kilkoma mniejszymi zgrubieniami. Zmiana bogato unaczyniona odsetek naczyń około…

uszkodzenie trzeciego stopnia przyczepu strzałkowego więzadła skokowo-strzałkowego przedniego

USG okolicy stawu skokowego. W badaniu USG okolicy stawu skokowego uwidoczniono wygojone, przebyte, nie przemieszczone, złamanie szczytu kostki bocznej. Złamanie obejmuje przyczep więzadła skokowo-strzałkowego przedniego. Obraz odpowiada wygojonemu urazowi o charakterze awulsyjnym. Jest to uszkodzenie trzeciego stopnia przyczepu strzałkowego więzadła skokowo-strzałkowego przedniego. W przypadku tego pacjenta, badanie dynamiczne USG, wykonane w trakcie konsultacji ortopedycznej, jest…

USG nerwu strzałkowego wspólnego

Przypadek pacjenta, który w przeszłości doznał urazu skrętnego stawu kolanowego lewego. W trakcie wizyty, konsultacji ortopedycznej z badaniem USG, wykonano USG nerwu strzałkowego wspólnego. Pacjent zgłosił się z powodu nasilonego od dwóch tygodni bólu. Ból o charakterze promieniującym, po stronie bocznej kolana, w kierunku stawu skokowego. W badaniu przedmiotowym kolana, dodatni objaw Tinela, dla nerwu…

badanie USG torbiel dołu podkolanowego z ciałem wolnym

Badanie USG torbiel dołu podkolanowego z ciałem wolnym Przypadek pacjenta z dużą torbielą dołu podkolanowego. W obrębie torbieli widoczne duże cieniujące ciało wolne. Na ilustracji nr. 2 dodatkowo widoczna igła – punkcja torbieli, sprawdzenie mobilności ciała wolnego. Widoczny również tylny obrys kości udowej i piszczelowej. Torbiel dołu podkolanowego dobrze wypełniona, na długości całego obszaru obrazowania….