Uraz skrętny stawu skokowego USG więzadeł stawu skokowego

Przypadek pacjenta po urazie skrętnym stawu skokowego. W ramach ostrego dyżuru bez zleconego unieruchomienia. W badaniu przedmiotowym nie opisano objawów sugerujących uszkodzenie więzadeł. Wykonano rutynowo badania RTG stawu skokowego. Skierowana pacjenta na kontrolę po 10 dniach. W ramach kontroli w badaniu przedmiotowym stwierdzono bolesność w rzucie więzadła trójgraniastego. Wykonano badanie USG stawu skokowego z oceną…

Zerwanie głowy prostej mięśnia czworogłowego uda

objawy dolegliwości bólowe na przebiegu mięśnia czworogłowego, wyczuwalny dołek pusta przestrzeń nad rzepką, widoczny wylew krwi / siniak, osłabienie siły mięśniowej, bolesność przy ruchach czynnych. Jaka jest diagnostyka zerwania mięśnia czworogłowy badania obrazowe rezonans magnetyczny MRI, badanie USG. Jakie jest leczenie zerwania mięśnia prostego? Nieoperacyjne, leczenie objawowe: odpoczynek, niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, zimne okłady, obciążenie,…

nerwiak ręki

nerwiak ręki – nerwiak nerwu międzypalcowego USG ręki W rzucie czwartego promienia uwidoczniono zmianę guzowatą. Zmiana bezpośrednio nad ścięgnem zginacza palca czwartego, podskórnie, na wysokości oraz proksymalnie do bruzdy zgięciowej. Wymiary 29 x 6 na 10 mm. W przekroju podłużnym kształt wrzecionowaty z jednym większym i kilkoma mniejszymi zgrubieniami. Zmiana bogato unaczyniona odsetek naczyń około…